Baba Višnjina 18, 11000 Beograd
tel. (+381 11) 2459354, 065 2459354
e-mail. cikazuba@eunet.rs
Posete se zakazuju.


PROTETIKA

Gubitak zuba, fraktura zuba, izmenjena boja ili izmenjen oblik zuba narušavaju estetski izgled osobe, remete normalan govor i time prouzrokuju psihičke smetnje što može dovesti do gubitka samopouzdanja, osećanja prerane starosti, nezadovoljstva i kompleksa niže vrednosti.

Usled nedostatka zuba žvakanje je otežano što može da izazove i ozbiljne poremećaje u nekim delovima digestivnog trakta koji su često ireparabilni, a čije su komplikacije veoma teške. Potreba za rehabilitacijom nastaje u slučajevima kada pojedini ili svi zubi nedostaju (vađenje obolelih ili rasklaćenih zuba, traumatska vađenja, neizniklost zuba itd.).

Zadatak stomatološke protetike je ponovo uspostavljanje i održavanje oralnih funkcija nadoknađivanjem izgubljenog zubnog tkiva, zuba i njihovih potpornih struktura. Gubitkom i samo jednog zuba funkcija žvakanja postaje poput lanca koji je izgubio jednu kariku. Kada se izgubi zub, susedni zubi počinju da se naginju u prazan prostor, a zubi suprotne vilice "isplivavaju" iz svog ležišta jer više nemaju oslonac. To uzrokuje potpuni poremećaj toga dela obe vilice, a okolni zubi gube svoje čvrsto uporište što vremenom dovodi i do njihovog gubitka. Zato je potrebno nadoknaditi svaki izgubljeni zub. Neki pacijenti smatraju da je šteta brusiti dva zuba kako bi se nadoknadio samo jedan, ali to nije tačno. Brušenjem zuba postiže se daleko manja šteta od one koja nastaje ukoliko nedostaje zub. Osim toga , brušenjem i stavljanjem krunica, zubi nosači zaštićuju se od karijesa. Da bi protetska terapija bila uspešna neophodan je dobro uvežban i uigran tim, čiji sastav čine doktor, stomatološka sestra i zubni tehničari. Rezultati terapije često zavise i od talenta samog terapeuta.

Terapijske metode:

Zube možemo nadoknaditi krunicama, mostovima i protezama.

Keramička("porcelanska")krunica namenjena je restauraciji oštećene krunice jednog prirodnog zuba pod uslovom da postoji bar koren zuba. Izradjuje se na vitalnim zubima; na zubima koji su pojačani nadogradnjom koja se primenjuje na depulpiranim zubima gde su korenski kanali napunjeni, kao i na implantatima.

Pogledajte animaciju Izrada i cementiranje krune sa nadogradnjom

Keramički mostovi su indikovani tamo gde nedostaje jedan ili vise zuba .

Pogledajte animaciju Keramički most

Keramičke krunice i mostovi su fiksni radovi (ne vade se iz usta).

Da bi se uradio dobar fiksni rad,zubi moraju biti dobro pripremljeni što podrazumeva sanaciju zuba i izradu nadogradnji (ojačanja) gde je to potrebno. Potom se vrši brušenje zuba. Ove protetske nadoknade izradjuju se na osnovu otisaka zuba i vilica ili njihovim skeniranjem.

Protetske nadoknade na implantima Implanti su biomaterijali koji se hirurškim putem ugrađuju u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice, sa ciljem da se nadoknadi jedan ili više izgubljenih zuba. To je naročito pogodno u slučajevima kada nedostaju pojedini zubi "nosači" za izradu protetske nadoknade. Indikovana je samo u posebnim slučajevima.

Pogledajte animaciju Ugradnja implanta u viličnu kost

Parcijalna(skeletirana-Wisil)proteza predstavlja terapijsko sredstvo koje ima za cilj terapiju krezubosti gde ne postoje uslovi za izradu fiksnih radova (nepovoljan raspored, nedovoljan broj ili punovrednost zuba).
Pre početka izrade skeletirane proteze često je potrebno izraditi namenske krune na pojedinim preostalim zubima da bi se produžio vek preostalih zuba i obezbedila bolja funkcija same proteze. Skeletirana proteza se izrađuje na osnovu otisaka zuba i vilica.

Atečmeni ("Drikeri") predstavljaju poseban sistem veze skeletirane (Wisil) proteze sa preostalim zubima jer obezbedjuju bolju stabilnost i prirodniji izgled nadoknade,a kukice koje su često estetski nedostatak ove proteze su time izbegnute.

Fleksibilna ("silikonska") - valplast proteza je indikovana u slučajevima parcijalne krezubosti ili totalne bezubosti. Veoma je laka i komforna, a pri tome je nelomljiva i ne izaziva alergije. Izrađuje se na osnovu otisaka zuba i vilice.

Totalna proteza predstavlja terapijsko sredstvo koje ima za cilj da zameni sve zube jedne ili obeju vilica čoveka. Dakle, namenjena je obnavljanju nestalih zubnih organa, kao i obnavljanju funkcija u kojima su ti organi učestvovali. Primarna činjenica koja treba da bude zadovoljena pri ovoj vrsti protetske terapije jeste obnavljanje funkcije žvakanja, ali svakako i estetski momenat jer je fizionomija ovakvih pacijenata često deformisana. Izradjuje se na osnovu otisaka vilica.