Baba Višnjina 18, 11000 Beograd
tel. (+381 11) 2459354, 065 2459354
e-mail. cikazuba@eunet.rs
Posete se zakazuju.


ORTODONCIJA

Ortodoncija (ortopedija vilica i lica) je preventivna grana stomatologije jer se terapijskim zahvatima poboljšava funkcija disanja, žvakanja, gutanja, govora, smanjuju uslovi za oboljenje zuba i parodoncijuma. Otklanjanjem raznih deformacija u predelu organa za žvakanje indirektno se utiče na pravilan razvoj celog organizma, na psihički i intelektualni razvitak i na estetski izgled.

Anomalije se mogu podeliti na: urodjene i stečene ; na nepravilnosti pojedinih zuba; nepravilnosti grupe zubnih nizova;nepravilnosti vilica (zagrižaja).

Svi terapijski zahvati u ortopediji vilica oslanjaju se na pomeranje zuba, ispravljanje vilica i njihovo dovođenje u optimalan odnos, koji je individualan za svakog pacijenta ponaosob. Ovo se ostvaruje primenom ortodontskih aparata, u narodu poznatih kao proteze, koji mogu biti mobilni i fiksni.

Mobilnim aparatima - "protezama" vršimo pomeranje zuba (pojedinačnih ili grupe zuba) i možemo uticati na promene u odnosima vilica. Uspeh u lečenju u mnogome zavisi od discipline pacijenta u nošenju, jer se ova vrsta aparata može vaditi iz usta.

Fiksni aparati
- "proteze" su pričvršćeni za zube na takav način da ih može ukloniti samo terapeut. Aparat deluje permanentno u toku 24 sata, a nošenje aparata ne zavisi od volje pacijenta. Ovim aparatom omogućavamo precizno pomeranje zuba.

Terapija fiksnim aparatom nije limitirana godinama pacijenta kao kod mobilnih, već je sa uspehom primenjujemo i u lečenju odraslih.