Baba Višnjina 18, 11000 Beograd
tel. (+381 11) 2459354, 065 2459354
e-mail. cikazuba@eunet.rs
Posete se zakazuju.PROTETIKA (KRUNICE, MOSTOVI, PROTEZE)
Današnje krunice, mostovi i proteze moraju biti u savršenom skladu sa prirodnim zubima.

POPRAVKA I LEČENJE ZUBA (PLOMBE, ENDODONCIJA)
Savremena stomatologija podrazumeva odsustvo bola što je i karakteristika ove ordinacije.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA (BELJENJE ZUBA)
Ima za cilj da pored funkcije zadovolji i estetski izgled.

PARODONTOLOGIJA (LEČENJE PARODONTOZA)
Bolest počinje neupadljivo krvarenjem desni i može početi još u ranoj mladosti.

ORTODONCIJA (FIKSNI I MOBILNI APARATI)
Terapija fiksnim ortodontskim aparatom nije limitirana godinama pacijenta, već se sa uspehom primenjuje i u lečenju odraslih.

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA
Hirurškom intervencijom često možemo spasiti zub od vađenja, ili nadoknaditi onaj koji nedostaje.

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA
Nepravilno pranje zuba može doneti više štete nego koristi.